Home

Ziet u kans de sociale structuur zodanig te versterken dat mensen ondersteuning kunnen vinden in de eigen omgeving?

Ziet u kans de mensen die informele zorg verlenen zodanig toe te rusten dat zij in staat zijn dat langer te doen ook bij intensievere zorg?

Ziet u kans de mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in te schakelen in het sociale domein en hen daarmee weer een rol te geven in de maatschappij?

Met de verbreding van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet ziet de verantwoordelijkheid voor kwetsbare burgers en mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt in het lokale domein er ineens heel anders uit. Omdat de overheveling van bevoegdheden gepaard ging met een forse bezuiniging is simpelweg de bestaande structuren onder de regie van de gemeente brengen uitgesloten. Het moet dus anders en goedkoper. De oplossing ligt in het benutten van lokale en informele structuren en mogelijkheden, en het versterken van de sociale structuur. Dit vraagt inventiviteit van lokaal werkzame organisaties en van de lokale overheid. 

Als u op de drie bovenstaande vragen ja kunt zeggen heeft u ons niet nodig. Is uw situatie iets gecompliceerder, dan heeft u in AS Beleidsadvies een serieuze partner gevonden. AS Beleidsadvies is bekend met de ontwikkelingen in de sector, kent wet- en regelgeving, weet wat van gemeenten en organisaties verwacht wordt en hoe zij hun verantwoordelijkheid ingevuld willen zien. AS Beleidsadvies kan u hierdoor helpen beleid te ontwikkelen dat in de tijd past, recht doet aan uw maatschappelijke functie en u helpt uw doelen te realiseren.

Lees onder aanpak hoe AS Beleidsadvies werkt en wat dat voor uw organisatie of gemeente kan betekenen.

AS Beleidsadvies
Weilustlaan 103
4817 TA Breda
Telefoon: 076-587 61 92
E-mail: info@asbeleidsadvies.nl
KVK nummer: 5265520
BTW nummer: 795734496B01
Visie- en beleidsontwikkeling voor maatschappelijke organisaties en de implementatie ervan.

Advisering en ondersteuning van organisaties bij maatschappelijke en organisatorische vraagstukken.
ontwerp: Bezichtig.nu